Pracovné skúsenosti

Eset s.r.o. webdeveloper

 • interné webové aplikácie, správa firemných webov
 • PHP, Slim, FatFree, WordPress, Laravel Eloquent
 • jQuery UI | Widget Factory, CSS Bootstrap | PureCSS
 • Jenkins, deploy scripty - test / produkcia, syntax kontrola, spustanie testov, vytvaranie / tagovanie novych verzii
 • java aplikácia, komunikácia s MSSQL a Windows Auth, Google Gson, Adobe Cloud APIs

Azet.sk a.s. webdeveloper

 • programovanie nových funkcii, údržba pôvodných, závislosť viacerých projektov / webov
 • NoSQL databáza Elastic Search, tvorba mappingu a query dotazov
 • nové, interné, balíčky pre composer, PHPUnit testing
 • širšie oboznámenie sa s Google Analytics a jeho možnosťami

Lumir-Real s.r.o. webdeveloper

 • vývoj v PHP frameworku Nette, REST rozhranie pre mobilné aplikácie, JSON
 • CSS framework Bootstrap, LESS
 • oboznámenie sa s frameworkom Symfony + Doctrine ORM

TSS Group a.s. programmer

 • vývoj konfiguračného softvéru pre GPS jednotky, komunikácia cez sériový port, java
 • TCP/IP server na komunikáciu s GPS jednotkami, multithread, java
 • CAN bus čítačka, sériový port, Visual Basic
 • Android aplikácia pre zobrazovanie GPS pozícii na Google mapách, komunikácia so serverom cez http REST rozhranie, XML, java
 • parser dátových súborov, multithread, komunikácia s databázou, odchytávanie linuxových kill signálov, java
 • práca s databázami MySQL a PostgreSQL, využitie dedičnosti, triggerov, pravidiel, programovanie nových funkcii

Bočné projekty

DiagramArt programmer

 • Web Widget, React, webpack, ES6, Babel
 • unit tests, jest, enzyme, sinon
 • Android application, Gradle, Fresco na načítanie a zobrazovanie obrázkov, BottomBar pre navigáciu a FragNav na organizáciu fragmentov, SQLite, Repository pattern

Commander Systems s.r.o. webdeveloper

 • React, Flux, webpack, ES6, Babel
 • Middleware server v Node.js s frameworkom Express a JWT autentifikácia
 • unit tests, mocha, sinon, chai, supertest
 • Socket.io client & server pre interný chat

Muvity s.r.o. programmer

 • nová stránka pre predaj nehnutelností vytvorená úplne od nuly
 • Slim PHP, Eloquent, Phinx, Hybridauth, MySql
 • Jenkins, dev / prod builds, database migrations, overall setup

S čím pracujem / som pracoval

 • php logo
 • slimphp logo
 • phalconphp logo
 • javascript logo
 • backbone logo
 • jquery logo
 • java logo
 • composer logo
 • webpack logo
 • grunt logo
 • github logo
 • mysql logo
 • postgresql logo
 • jwt logo
 • react logo
 • flux logo
 • elasticsearch logo
 • git logo
 • gitlab logo
 • terminal logo
 • jenkins logo
 • golang logo
 • atom logo
 • netbeans logo
 • pdepend logo
 • phpmessdetector logo
 • apache logo
 • laravel logo
 • npm logo
 • bower logo
 • android logo
 • node js logo
 • socket io logo
 • yarn logo
 • mocha js logo
 • sequelize logo
 • chai js logo
 • graphql logo
 • babel logo
 • sqlite logo
 • gulp logo