Grunt

JavaScript Vzorový projekt Grunt

Ak pracuješ na nejakom väčšom projekte, určite máš napísaný nejaký ‘buildovací’ script, ktorý ti pomáha s niektorými často opakovanými úlohami. Takouto úlohou môže byť spájanie javascriptov, kompilovanie SASS / LESS súborov, presúvanie súborov alebo mazanie niektorých prebytočných súborov. Každá takáto úloha sa dá ( relatívne ) ľahko nadefinovať v Grunte, ktorý sa potom o všetko postará.

Čítať viac...