Grunt

JavaScript Vzorový projekt Grunt

Ak pracuješ na nejakom väčšom projekte, určite máš napísaný nejaký ‘buildovací’ script, ktorý ti pomáha s niektorými často opakovanými úlohami. Takouto úlohou môže byť spájanie javascriptov, kompilovanie SASS / LESS súborov, presúvanie súborov alebo mazanie niektorých prebytočných súborov. Každá takáto úloha sa dá ( relatívne ) ľahko nadefinovať v Grunte, ktorý sa potom o všetko postará.

Príklad

Určite si robil na nejakom projekte, kde si si rozložil CSS a JavaScript veci do viacerých súborov, aby si v tom mal nejaký poriadok a prehľad. Potom ale vznikne problém, že keď je treba jednotlivé scripty použit, treba ich po jednom pridávať do html hlavičky. Tá potom vyzerá asi takto :

<head>
  ...
  <link href="subor1.css" rel="stylesheet">
  <link href="subor2.css" rel="stylesheet">
  <link href="subor3.css" rel="stylesheet">

  <script src="subor1.js"></script>
  <script src="subor2.js"></script>
  ...
</head>

Jednoduchým riešením môže byť ručne a pracne spájať jednotlivé súbory, čo časom isto omrzí, keďže po akejkolvek zmene je treba súbory nanovo pospájať. Riešením môže byť použitie nejakého task managera, ktorý by sa o všetko postaral. Takýchto task managerov je samozrejme viac. Medzi najznámejšie istotne patria Grunt a Gulp.

Čo to dokáže?

Dá sa povedať, že čokolvek, čo je treba. Od spájania súborov, minimalizovanie, presúvanie po testovanie funkčnosti a sledovanie zmien v súboroch. Takýchto modulov je dostupných strašne veľa a v prípade, že by neexistoval presne taký, aký je treba, nie je tažké vytvoriť si vlastný.

Inštalácia

Grunt a jeho pluginy sa inštalujú pomocou NPM správcu balíčkov pre Node.js.

$ npm install -g grunt-cli

Parameter -g inštaluje balíček grunt-cli globálne a bude nutné použiť príkaz sudo aby inštalácia prebehla úspešne, alebo vo Windowse spustiť príkazový riadok ako Administrátor.

Pozor! Toto je len akýsi spúšťač samotného Grunt-u. Ten sa nachádza v projektovom adresári hneď vedľa konfiguračného súbora Gruntfile spolu s ďaľšími závislosťami – modulmi.

Projekt GruntTest ako príklad

Najlahšie a najlepšie bude si to ukázať na nejakom modelovom príklade. Na začiatok netreba nič zložité a veľké. Majme teda projekt, ktorý bude mat dva hlavné JavaScript súbory. Jeden matematika.js, kde budú funkcie scitaj, odcitaj a druhý text.js s funkciami zmenNaVelkePismena a zmenNaMalePisemena. Na stránke to má byť všetko iba v jednom súbore, bez nejakých zbytočných znakov a komentárov. Samozrejme, aby bolo jasne vidieť, ktoré súbory sú určené pre vývoj a ktoré pre produkciu, tak bude stromová štruktúra vyzerať nasledovne :

src ( source code )
  matematika.js
  text.js
www ( cisty kod urceny pre produkciu )
  index.html
  js
    grunttest.min.js ( vysledny javascript )

Súbor package.json, informácie o projekte a určenie závislostí

Súbor package.json patrí do koreňového adresára projektu a sú v ňom uložené projektové metadáta a závislosti – moduly, ktoré sa využívajú. Na jeho vytvorenie je možné použiť aj samotný NPM – príkazom npm init. Ten si vypýta názov projektu, verziu, autora, atd. a podla toho vygeneruje základný package.json súbor.

{
 "name": "GruntTest",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Testovaci projekt",
 "main": "",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "Matej 'juffalow' Jellus",
 "license": "ISC"
}

To by bol základny súbor bez akýchkoľvek zavislostí. V zadaní však je, že vo výsledku má byť iba jeden, minimalizovaný súbor. T.j. treba nájsť taký plugin, ktorý zjednotí súbory do jedného a ďalší, ktorý vymaže všetko nadbytočné. Zoznam takýchto pluginov je na oficialnej stránke Grunt Plugins.

Po krátkom prezretí základnej ponuky pluginov je zrejemé, že vyhovuje contrib-concat s popisom „spájanie suborov“ a contrib-uglify s popisom „minimalizovanie súborov“. Tieto dva pluginy teda pridať ako závislosť do package.json. Vysledný súbor teda vyzerá takto :

{
 "name": "GruntTest",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Testovaci projekt",
 "author": "Matej 'juffalow' Jellus",
 "devDependencies": {
  "grunt": "~0.4.5",
  "grunt-contrib-concat": "~0.5.1 ",
  "grunt-contrib-uglify": "~0.5.0"
 }
}

Inčtalácia Gruntu a pluginov

Každý projekt môže využívať inú verziu Gruntu a iné pluginy. Ak chceš nainštalovať všetky závislosti naraz, stačí spustiť príkaz :

$ npm install

Ten stiahne všetky potrebné balíčky a uloží ich do podadresára node_modules v projektovom adresári. Medzi nimi sa nachádza aj samotný Grunt, ktorý je spúšťaný z konzoly pomocou príkazu grunt.

Súbor Gruntfile.js a tvorba taskov

Tento súbor tiež patrí do koreňového adresára projektu. Sú v ňom definované a nakonfigurované úlohy, ktoré má Grunt spúšťať. Skladá sa z 4roch hlavných častí :

 • hlavná funkcia – ktorá obaluje celú funkcionalitu, t.j. celý kód Gruntu musí byť definovaný v nej
 • konfigurácia – vačšina pluginov vyžaduje aspoň základné nastavenia, napríklad ak sa majú spájať súbory, tak musí byť definovaný adresár, v ktorom sa súbory nachádzajú a cesta k súboru, do ktorého má byť uložený výstup
 • načítanie pluginov – pluginy, ktoré sa využívajú musia byť reálne najskôr načítané ( niečo ako include )
 • vlastné úlohy – nadefinované názvy úloh a ku nim pluginy, ktoré majú byť spustené

Gruntfile.js, ktorý bude riešit zadaný problém by mohol byť zapísany nasledovne :

// hlavna funkcia
module.exports = function(grunt) {

 // konfiguracia
 grunt.initConfig({
  pkg: grunt.file.readJSON('package.json'),
  concat: { // plugin, ktory spaja subory
   options: {
    separator: ';'
   },
   dist: {
    src: ['src/*.js'], // vstupom budu vsetky .js subory v adresari src
    dest: 'src/temp/<%= pkg.name %>.js' // vystupom bude jeden subor pomenovany ako nas projekt ( definovane v subore package.json -> name )
   }
  },
  uglify: { // plugin, ktory minimalizuje subory
   options: {
    banner: '/*! <%= pkg.name %> <%= grunt.template.today("yyyy-mm-dd") %> */\n'
   },
   build: {
    src: '<%= concat.dist.dest %>', // vstupom je vystupny subor zo spajaceho pluginu
    dest: 'www/js/<%= pkg.name %>.min.js' // vystupom je minimalizovany subor v produkcnom adresari
   }
  }
 });

 // nacitanie pluginov
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-concat');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-uglify');

 // defaultna uloha
 // pluginy su vykonavane v poradi v akom su tu nadefinovane
 grunt.registerTask('default', ['concat', 'uglify']);

};

Keď je všetko takto pekne nadefinované a pripravené, stačí už len spustiť príkaz grunt, ktorý ak je zadaný bez parametra, tak vykoná defaultný task – v tomto prípade najskor pospája všetky .js súbory z adresára src do jedného súbora GruntTest.js v adresári /src/temp/. Potom spustí plugin na minimalizovanie, ktorý ako vstup dostane výstupný súbor zo spájania ( pozor! keďže je to takto definované, plugin na spájanie musí byť vykonaný pred minimalizovaním! ). Ten vymaže všetky nadbytočné biele znaky + komentáre a vytvorí tak jednoriadkový „škaredý“ / tažko čitatelný kód. Tento výstup je potom uložený do adresára www/js/.

Vyčistenie projektu

Pri spájaní javascriptov vznikol súbor, ktorý je v projekte teraz naviac. Takýchto súborov sa môže časom vyskytnúť viac, prípadne sa môžu tvoriť iné, ktoré bude treba priebežne mazať. Na to môže byť vytvorená dalšia úloha a tá bude len mazať prebytočné veci.

Pridanie nového pluginu

Jedna z možností ako pridať nový plugin je dopísať ho do package.json ako ďalšiu závislosť a spustiť príkaz npm install. Prípadne jednoduchší spôsob je spustiť príkaz na inštalovanie konkrétneho pluginu s parametrom --save-dev, ktorý stiahne plugin a dopíše ho do package.json sám.

$ npm install <module> --save-dev

Takže znova na stránku grunt pluginov, kde treba nájsť niečo, čo maže súbory / adresáre. Myslím, že contrib-clean s popisom „čisté súbory a priečinky“ by to mal zvládnuť.

$ npm install grunt-contrib-clean --save-dev

Vytvorenie novej úlohy

Plugin pridaný, zapísaný do závislostí, zostáva už len konfigurácia a vytvorenie úlohy v Gruntfile.js. To už nie je nič zložité, v podstate tri riadky naviac :

 // konfiguracia
 ...
 clean: ["src/temp/"]
 ...
 // nacitanie pluginu
 ...
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-clean');
 ...
 // nova uloha
 ...
 grunt.registerTask('vycisti', ['clean']);
 ...

Spúšťanie vlastných úloh

Funkčnosť je možné vyskúšať spustením príkazu grunt vycisti. Parametrom je názov tasku, ktorý bol vytvorený. Ak je Grunt spustený bez parametra, vykoná len defaultný task.

Záver

To by malo byť asi všetko. Istotne môžem odporučiť pozrieť zoznam dalších pluginov. Ja aktuálne využívam grunt-remove-logging, ktorý vymaže všetky console.log(), grunt-contrib-jshint na validáciu JavaScriptov ( vid. jshint.com ). Plánujem spraviť aj testy, ale to až niekedy keď bude čas ;-). Grunt je ale možné použiť aj na CSS súbory, kompilovanie SASS súborov a veľa dalšieho.

Celý projekt si môžeš pozrieť alebo stiahnuť z GitHubu.

Odkazy

Oficiálna stránka Grunt kde môžeš tiež nájsť úvodný tutoriál, zoznam pluginov a celú dokumentáciu. Pluginy a dokumentácia ku nim je na stránke NPM správcu balíčkov. Odkazy na použité pluginy :


Pridať nový komentár