Ako nainštalovať Elasticsearch na Linux Ubuntu serveri

Linux Elasticsearch

Momentálne pracujem na troch rôznych počítačoch a je ťažké udržiavať ich synchronizované. Samozrejme využívam git repozitáre a cloud ale stále sa musím starať o apache server, databázu, atď. Rozhodol som sa vytvoriť si Virtuálny stroj, ktorý budem mať uložený na USBčku a tým vyriešiť aj tento problém.

Inštalácia Linuxu spolu s Apache MySql serverom nie je problém. Ale potreboval som nainštalovať aj Elasticsearch databázu ( ktorá beží na Jave ) a mať ju prístupnú z môjho počítača ( Linux s Elasticsearch bežia vo VM ).

Inštalácia Javy 8

Pridať Java repozitár

Stiahnuť potrebné súbory z Oraclu :

$ sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java

Aktualizácia zoznamu balíčkov :

$ sudo apt-get update

Nainštalovať Javu

$ sudo apt-get install oracle-java8-installer

Overiť verziu po inštalácii :

$ java -version

Výstupom by malo byť niečo takéto :

java version „1.8.0_72“
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_72-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.72-b15, mixed mode)

Inštalácia Elasticsearch databázy

Pridať elastic repozitár

$ wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Vytvoriť zoznam balíčkov pre Elastic

$ echo "deb http://packages.elastic.co/elasticsearch/1.7/debian stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-1.7.list

Znovu aktualizovať zoznam balíčkov :

$ sudo apt-get update

Nainštalovať Elasticsearch

$ sudo apt-get install elasticsearch

Povoliť Elastic aby sa spúšťal automaticky

sudo update-rc.d elasticsearch defaults 95 10

Ukážkový výstup :

Adding system startup for /etc/init.d/elasticsearch …
/etc/rc0.d/K10elasticsearch -> ../init.d/elasticsearch
/etc/rc1.d/K10elasticsearch -> ../init.d/elasticsearch
/etc/rc6.d/K10elasticsearch -> ../init.d/elasticsearch
/etc/rc2.d/S95elasticsearch -> ../init.d/elasticsearch
/etc/rc3.d/S95elasticsearch -> ../init.d/elasticsearch
/etc/rc4.d/S95elasticsearch -> ../init.d/elasticsearch
/etc/rc5.d/S95elasticsearch -> ../init.d/elasticsearch

Konfigurácia

Zmena network hostu a povolenie vzdialeného pripojenia

Otvor si Elasticsearch konfiguračný súbor v tvojom obľúbenom editore, povol a zmeň network.host na localhost. Pokiaľ sa chceš pripájať na Elasticsearch z iného počítača, potrebuješ povoliť network.bind_host a nastaviť to na hodnotu 0.

$ sudo vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Časť môjho Elasticsearch konfiguračného súbora :

############################## Network And HTTP ###############################
# Elasticsearch, by default, binds itself to the 0.0.0.0 address, and listens
# on port [9200-9300] for HTTP traffic and on port [9300-9400] for node-to-node
# communication. (the range means that if the port is busy, it will automatically
# try the next port).

# Set the bind address specifically (IPv4 or IPv6):
#
network.bind_host: 0

# Set the address other nodes will use to communicate with this node. If not
# set, it is automatically derived. It must point to an actual IP address.
#
#network.publish_host: 192.168.0.1

# Set both ‘bind_host’ and ‘publish_host’:
#
network.host: localhost

Reštartovať službu Elasticsearch

$ sudo /etc/init.d/elasticsearch restart

Záver

Teraz by si sa už mohol pripojiť a získať dáta z Elasticsearch databázy. Otestovať to môžeš príkazom :

$ curl -X GET 'http://localhost:9200'

Odpoveď :

{
 „status“ : 200,
 „name“ : „Diablo“,
 „cluster_name“ : „elasticsearch“,
 „version“ : {
  „number“ : „1.7.5“,
  „build_hash“ : „00f95f4ffca6de89d68b7ccaf80d148f1f70e4d4“,
  „build_timestamp“ : „2016-02-02T09:55:30Z“,
  „build_snapshot“ : false,
  „lucene_version“ : „4.10.4“
 },
 „tagline“ : „You Know, for Search“
}

Pridať nový komentár